صحت عامه بادغیس: در بادغیس مرکز ویژه درمان بیماران مبتلا به توبرکلوز وجود ندارد

صحت عامه بادغیس: در بادغیس مرکز ویژه درمان بیماران مبتلا به توبرکلوز وجود ندارد

مسئولان ریاست صحت عامه ولایت بادغیس از نبود بخش درمانی ویژه برای بیماران توبرکلوز یا «سل » در بیمارستان مرکزی این ولایت خبر می‌‍‍دهند.   عبدالطیف روستایی، رییس صحت عامه بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که از ابتدای...