اولین مرکز صحت روانی برای کودکان و نوجوانان در هرات افتتاح شد

اولین مرکز صحت روانی برای کودکان و نوجوانان در هرات افتتاح شد

مسئولان در هرات می‌گویند که اولین مرکز صحت روانی برای کودکان و نوجوانان در کشور، در این ولایت به کار آغاز کرده است.   «عبدالفتاح نجم» مسئول حوزه‌ای صحت روانی سازمان مهاجرت گفت که این مرکز تمامی کودکان و نوجوانان زیر...