صحت عامه: بگذارید کودکان شما واکسین شوند

صحت عامه: بگذارید کودکان شما واکسین شوند

وزارت صحت عامه، از شهروندان کشور خواسته است که بگذارند کودکان شان واکسین شوند. احمد جان نعیم، معاون پالیسی وزارت صحت عامه گفته است که ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه‌ نجات کودکان از بیماری‌های خطرناک، تطبیق واکسین پولیو...