پنجاه درصد مراجعه کنندگان بخش صحت روانی بیمارستان مرکزی هرات زنان هستند

پنجاه درصد مراجعه کنندگان بخش صحت روانی بیمارستان مرکزی هرات زنان هستند

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی بیمارستان مرکزی هرات در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفت که بخش صحت روانی این بیمارستان روزانه میزبان دست کم ۲۰ بیمار روانی است.   به گفته مسئولان بیمارستان مرکزی هرات ۵۰ درصد از مراجعه کنندگان...