صبا: تشکیلات ما فرسوده است و خواسته های مردم بلند

صبا: تشکیلات ما فرسوده است و خواسته های مردم بلند

وزیر معادن کشور در جلسه استجواب مجلس نمایندگان از تشکیلات فرسوده و قدیمی این وزارت شکایت کرده و اظهار داشت که این تشکیلات جواب گوی خواسته ها و تقاضای عصر فعلی نیست. داودشاه صبا، وزیر معادن در مورد مشکلات سد راه معادن...