صبا به خاطر فشارهای شورای امنیت استعفا داد

صبا به خاطر فشارهای شورای امنیت استعفا داد

داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیوم کشور از سمتش کناره‌گیری کرده است و گفته می‌شود که ریاست جمهوری هم استعفای وی را پذیرفته است. داوود شاه صبا و مقام‌های وزارت معادن جزییاتی در مورد دلیل استعفای وزیر معادن ارائه...