صادق خان با لبخند گفت: ترامپ دیدگاه جاهلانه‌ات را درباره مسلمانان کنار بگذار

صادق خان با لبخند گفت: ترامپ دیدگاه جاهلانه‌ات را درباره مسلمانان کنار بگذار

صادق خان، شهردار جدید لندن اظهارات آشتی‌جویانه دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه آمریکا را در مورد خودش نپذیرفت. آقای ترامپ که خواهان ممنوع‌الورود شدن مسلمانان به آمریکا شده بود، اخیراً گفته است که صادق...