صادر شدن فتواهای جهانی در مورد جنگ افغانستان در سال آینده

صادر شدن فتواهای جهانی در مورد جنگ افغانستان در سال آینده

مسئولان در شورای عالی صلح افغانستان می‌گویند که با کمک کنفرانس‌های برنامه ریزی شده در کابل و جاکارتا، فتواهایی در مورد جنگ جاری در افغانستان صادر خواهد شد.   عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا گفته که هیئتی از شورای...