صاحب جایزه رمان ‘خدای چیزهای کوچک’ جایزه اش را پس داد

صاحب جایزه رمان ‘خدای چیزهای کوچک’ جایزه اش را پس داد

آرونداتی روی، نویسنده رمان "خدای چیزهای کوچک" و برنده جایزه بوکر، در اعتراض به آنچه "قتل های هولناک در هند" خوانده است، یکی از جوایز ملی خود را پس داده است. خانم روی گفته است که پس دادن این جایزه، به او اجازه خواهد داد در یک...