شی جین پینگ یکبار دیگر رهبر حزب کمونیست چین شد

شی جین پینگ یکبار دیگر رهبر حزب کمونیست چین شد

 به دنبال اختتام کنگره چین، احزاب کمونیست چین نام اعضای کادر رهبری جدید این حزب را اعلام کرد.   بر اساس آن شی جین پینگ، رییس جمهور این کشور، در صدر این حزب قرار دارد. آنچه در این اعلام جلب توجه می کند، این است که در بین...