شیوه‌های مبارزه با فساد در فدراسیون جهانی تنیس بازنگری می‌شود

شیوه‌های مبارزه با فساد در فدراسیون جهانی تنیس بازنگری می‌شود

فدراسیون جهانی تنیس گفته پس از انتشار اخباری در مورد تبانی در این ورزش قصد دارد شیوه های مبارزه با فساد در این نهاد را مورد بازنگری قرار خواهد داد. قرار است این کمیته مستقل در مورد "تاثیرگذاری" برنامه‌های ضد فساد کمیته...