شهروندان شیندند: حکومت در مبارزه با هراس افگنان کاری نکرده است

شهروندان شیندند: حکومت در مبارزه با هراس افگنان کاری نکرده است

بزرگان قومی در شیندند می‌گویند که حکومت تا کنون در مبارزه با هراس افگنی در این منطقه کاری نکرده است و مردم نگران درگیری‌ها در بهار سال آینده هستند. تورمحمد ظریفی، یک بزرگان قومی در شیندند گفته است که مردم این ولسوالی...