شیندند، انجیل و گذره در صدر ولسوالی های ناامن هرات

شیندند، انجیل و گذره در صدر ولسوالی های ناامن هرات

ولسوالی های انجیل و گذره در ماه قوس ناامن‌ترین ولسوالی های هرات شناخته‌شده‌اند. این ولسوالی ها دریک ماه گذشته شاهد حملات تروریستی، سرقت‌های مسلحانه واختطاف بوده‌اند. دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای هرات در...