شیمون پرز درگذشت

شیمون پرز درگذشت

شیمون پرز، رییس جمهوری پیشین اسرائیل ، روز چهارشنبه پس از دو هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز که۹۳ سال داشت، دو هفته پیش در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و شرایطش تا قبل از روز سه شنبه اندکی رو به بهبود...