برای نخستین بار یک مرکز معیاری پروسس شیر در غور افتتاح می‌شود

برای نخستین بار یک مرکز معیاری پروسس شیر در غور افتتاح می‌شود

برای نخستین بار یک مرکز معیاری پروسس شیر در ولایت غور افتتاح می‌شود. عبدالتواب طیب رئیس زراعت و مالداری این ولایت می‌گوید، این مرکز ظرفیت پروسس هفت صد لیتر شیر در یک روز را خواهد داشت. به گفته وی، این مرکز به هزینه ۱۶...