شیر آلوده به سم ۷۰ تن را در پاکستان مسموم کرد

شیر آلوده به سم ۷۰ تن را در پاکستان مسموم کرد

روزنامه اکسپرس نیوز چاپ پاکستان گزارش داده است که ۷۰ تن پس از نوشیدن شیر آلوده به سم در فیصل‌آباد ایالت پنجاب مسموم شدند. به گفته این روزنامه، اکثریت این مسموم شدگان زنان و کودکان هستند که فعلاً در شفاخانه محلی در این...