شیرزی: ۴۰ مجروح در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان هرات منتقل شده اند

شیرزی: ۴۰ مجروح در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان هرات منتقل شده اند

محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات می‌گوید، در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۰ مجروح حادثات ترافیکی به این بیمارستان منتقل شده اند.   این افراد شامل سن‌های مختلف بوده اند که در بین آنان یک تن در پی رویداد ترافیکی جان...