شک و تردید در مورد موفقیت فرمانده جدید پولیس هرات

شک و تردید در مورد موفقیت فرمانده جدید پولیس هرات

با وجود انتخاب شدن محمد ایوب انصاری به عنوان فرمانده جدید پولیس هرات، برخی از افراد نسبت به موفق شدن آقای انصاری در این پست به‌دید تردید می‌نگرند. محمد صالح سلجوقی نماینده مردم هرات در پارلمان نسبت به انتخاب آقای...