شک و تردید در مورد صداقت حکمتیار بعد از امضای توافق نامه صلح

شک و تردید در مورد صداقت حکمتیار بعد از امضای توافق نامه صلح

با وجود امضای پیش نویس صلح از سوی حکومت و نماینده حزب اسلامی، همچنان در مورد اینکه حکمتیار در زمینه صادقانه عمل کند شک و تردیدهایی وجود دارد. غلام حسن مجروح کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی به تلویزیون چکاد گفت گلبدین...