شکست طالبان در جوند بادغیس؛ ۵ کشته و ۶ زخمی

شکست طالبان در جوند بادغیس؛ ۵ کشته و ۶ زخمی

درنتیجه حمله مخالفان حکومت درولسوالی جوند ولایت بادغیس که منجر به درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان شد ۱۱ تن از مخالفان حکومت کشته و زخمی شدند. بار دیگر مخالفان حکومت برای تصرف ولسوالی های ولایت بادغیس اقدام کردند...