شکست حلب ‘پایان کار شورشیان نیست’

شکست حلب ‘پایان کار شورشیان نیست’

یک مذاکره کننده ارشد مخالفان سوری به بی بی سی گفته است که سقوط بخش شرقی حلب که در کنترل شورشیان بود به معنی پایان نبرد علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیست. با این حال جورج صبرا افزود که این تحول امیدها به یک توافق صلح...