شکست حزب دمکرات به رهبری انگلا مرکل

شکست حزب دمکرات به رهبری انگلا مرکل

حزب دمکرات مسیحی، به رهبری انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات ایالتی برلین با به دست آوردن کمتر از ۱۸ درصد از آرا شکست سنگینی خورده است. در پی این شکست این حزب راست میانه که ۸ کرسی از دست داده، احتمالا مجبور خواهد شد که...