دادستانی کل بازداشت شوهر شکریه بارکزی را تایید کرد

دادستانی کل بازداشت شوهر شکریه بارکزی را تایید کرد

مقام‌ها در دادستانی کل کشور بازداشت عبدالفغار داوی، رییس شرکت دوای گروپ را تایید کرده‌اند. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفته است که پس از تحقیقات علت بازداشت آقای داوی همگانی خواهد شد. این گفته‌ها در حالی مطرح...