شکردخت جعفری دانشجوی دانشگاه ساری انگلستان برنده جایزه اختراع زنان سال ۲۰۱۶ شد

شکردخت جعفری دانشجوی دانشگاه ساری انگلستان برنده جایزه اختراع زنان سال ۲۰۱۶ شد

دانشگاه ساری انگلستان خبر داده است که شکردخت جعفری، دانشجوی افغانی که در دوره دکترای این دانشگاه در رشته فیزیک طبی تحصیل می کند، به خاطر اختراع روش جدید درمان سرطان، برنده جایزه اختراع زنان سال ۲۰۱۶ بریتانیا شده...