بیشتر شکایات ثبت شده در کمیسیون درج شکایات انتخاباتی از طرف مردم است

بیشتر شکایات ثبت شده در کمیسیون درج شکایات انتخاباتی از طرف مردم است

مسئولان در دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی هرات می‌گویند که بیشترین شکایات درج شده در این اداره از سوی مردم بر علیه نامزدان احتمالی انتخابات می‌باشد .   «محمد نصیر دولتی» آمر دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی...