شکایت مسافرین مسیر هرات-غور از نبود امنیت در این بزرگراه

شکایت مسافرین مسیر هرات-غور از نبود امنیت در این بزرگراه

افزایش ناامنی و سرقت در مسیر هرات-غور سبب نگرانی مسافرین این مسیر شده است. مسافرانی که تاکنون از این مسیر تردد کرده اند می گویند ناامنی ها به شدت افزایش یافته و مسئولین امنیتی باید به این موضوع به شکل جدی رسیدگی...