شکایت فرهنگیان بادغیس از عملکرد ضعیف تلویزیون ملی در این ولایت

شکایت فرهنگیان بادغیس از عملکرد ضعیف تلویزیون ملی در این ولایت

فرهنگیان ولایت بادغیس از نشرات تلویزیون ملی در این ولایت شکایت دارند. برخی از فرهنگیان این ولایت می‌گویند که نشرات این رسانه در بادغیس بسیار کم است و مردم این ولایت از طریق این شبکه تلویزیونی بیشتر برنامه‌های کابل را...