شکایت صاحب‌خانه از بی سرنوشتی خانه‌اش

شکایت صاحب‌خانه از بی سرنوشتی خانه‌اش

سرپرست شورای عالی صلح می‌گوید جامعه جهانی و کشورهای همسایه به روند صلح بی‌اعتماد هستند و این مسئله به‌کندی روند گفتگوهای صلح انجامیده است. به گفته رییس این نهاد، وعده‌های رییس‌جمهور برای بهبود این روند تا هنوز عملی...