شکایت ساکنان ولسوالی مقر از وضعیت در امنیتی این ولسوالی

شکایت ساکنان ولسوالی مقر از وضعیت در امنیتی این ولسوالی

برخی از ساکنان ولسوالی مقر ولایت بادغیس از فقر، نبود امنیت ، نبود کار و به تعویق افتادن کار ساخت جاده قیصار- لامان شکایت دارند.   آنان می‌گویند که در حومه‌های مرکز این ولسوالی، مخالفان مسلح دولت شب هنگام با نیروهای...