شکایت دانشجویان دانشگاه کابل از اخذ دیپلم‌هایشان توسط تحصیلات عالی

شکایت دانشجویان دانشگاه کابل از اخذ دیپلم‌هایشان توسط تحصیلات عالی

شماری از دانشجویان دانشگاه کابل که پیش از این فارغ شده اند از اخذ دیپلم هایشان توسط تحصیلات عالی کشور شکایت کرده و می گویند که این وزارت خلاف تمامی نورم های تحصیلی عمل می کند. دانشجویان می گویند که حدود یک میلیون دیپلم...