شکایت بادغیسی‌ها از ایجاد حمام‌های خودسر در این ولایت

شکایت بادغیسی‌ها از ایجاد حمام‌های خودسر در این ولایت

شماری از ساکنان بادغیس از ایجاد حمامهای خود سر در مکان‌های مسکونی از سوی برخی از افراد زورمند شاکی اند.   آنان می‌گویند که این افراد در ساحات مسکونی و بدون در نظر گرفتن فعالیت‌های معیاری، حمام ساخته اند که می‌تواند...