شکایت باشندگان دشت ارچی قندوز از تداوم جنگ و درگیری‌ها

شکایت باشندگان دشت ارچی قندوز از تداوم جنگ و درگیری‌ها

باشندگان ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز گفته اند که از تداوم جنگ و درگیری ها در این ولسوالی به ستوه آمده اند. شماری از بزرگان قومی این ولسوالی گفتند که درگیری های اخیر خسارات هنگفت مالی و جانی را به باشند‌گان محل وارد کرده...