شکایت از دانشگاه ترامپ با پرداخت ۲۵ میلیون دالر غرامت حل شد

شکایت از دانشگاه ترامپ با پرداخت ۲۵ میلیون دالر غرامت حل شد

دادستان عمومی نیویورک می‌گوید که دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا سه دعوی حقوقی علیه "دانشگاه ترامپ" را با پرداخت ۲۵ میلیون دالر حل و فصل کرده است. دانشجویان سابق این دانشگاه که ۳۵ هزار دالر برای فراگیری "اسرار" خرید...