در خواست یک میلیون یورویی برای عکسی از شوماخر

در خواست یک میلیون یورویی برای عکسی از شوماخر

شخصی که مدعی شده عکسی خاص از راننده افسانه‌ای فرمول یک در اختیار دارد، یک میلیون یورو برای آن درخواست کرده است. رسانه‌های آلمانی اخیراً خبر دادند که شخصی مدعی شده عکسی از میشائیل شوماخر، راننده افسانه‌ای مسابقات فرمول...