شورش علیه توقیف رهبران سنی و شیعه در پاکستان

شورش علیه توقیف رهبران سنی و شیعه در پاکستان

در پاکستان ، پولیس چندین رهبر مسلمانان سنی و شیعه را در یک بازجویی در باره حملات فرقه ای اخیر در شهر بندر جنوبی کراچی توقیف نمود که دیروز باعث اعتراضات و برخورد ها شد. افسر پولیس ضد تروریزم جنید شیخ دیروز در کراچی گفت که...