شورشیان پنجابی به حمایت ملأ منصور در گلستان تجمع کردند

شورشیان پنجابی به حمایت ملأ منصور در گلستان تجمع کردند

حدود ۵۰۰ تن از هواداران ملأ اختر منصور رهبر گروه طالبان در ولسوالی گلستان ولایت فراه تجمع کردند و آمادگی نبرد با ملأ باز محمد فرمانده محلی ملأ محمد رسول رهبر جداشده گروه طالبان را می‌گیرند. جنرال توریالی عبدیانی...