شورشیان در شرق حلب برای شکستن محاصره، عملیات وسیعی را راه انداختند

شورشیان در شرق حلب برای شکستن محاصره، عملیات وسیعی را راه انداختند

بر اساس گزارش ها گروه های شورشی مخالف دولت سوریه از صبح جمعه عملیاتی گسترده برای شکستن محاصره نیروهای دولتی در حلب آغاز کردند. گزارش ها از درگیری گسترده میان شورشیان و نظامیان ارتش سوریه در نواحی شرقی شهر حلب که در...