شورای‌علمای‌شیعه:تا زمانیکه امنیت تامین نشده در انتخابات اشتراک نکنید

شورای‌علمای‌شیعه:تا زمانیکه امنیت تامین نشده در انتخابات اشتراک نکنید

شورای علمای شیعه افغانستان طی بیانیه‌ای خطاب به مردم گفته که با توجه به ناامنی‌های فزاینده در کشور، تا از تامین امنیت همه جانبه اطمینان حاصل نگردیده جهت گرفتن شناسنامه و ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات شرکت...