شورای کوینه پاکستان به دنبال ایجاد پایگاه در ولسوالی تیوره غور

شورای کوینه پاکستان به دنبال ایجاد پایگاه در ولسوالی تیوره غور

مسئولان محلی در ولایت غور می گویند که "شورای کویته پاکستان" با اهدافی بزرگ می‌خواهد تیوره را به چنگ بیاورد.   شورای کویته، مرکز فرماندهی و تصمیم گیری طالبان است که در کویته پاکستان مستقر است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی...