شورای ولایتی هرات خواهان تطبیق یکسان قوانین در تمام ولایات افغانستان شد

شورای ولایتی هرات خواهان تطبیق یکسان قوانین در تمام ولایات افغانستان شد

شورای ولایتی هرات خواهان تطبیق یکسان قوانین در تمام ولایات افغانستان در زمینه‌ی جلوگیری از گشت و گزار موترهای ویشی شد.   رئیس واعضای این شورا روز گذشته در دیدار با والی این ولایت، این موضوع را بیان کردند. آنان با محمد...