شورای ولایتی هرات از آغاز مجدد بند پاشتان استقبال خواهند کرد

شورای ولایتی هرات از آغاز مجدد بند پاشتان استقبال خواهند کرد

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات گفتند که از آغاز کار مجدد بند پاشتان درآینده نزدیک استقبال خواهند کرد.   توریالی طاهری معاون شورای ولایتی، سیدعظیم کبرزانی، غلام حبیب هاشمی و جهانتاب طاهری برخی از اعضای شورای ولایتی...