شماری از اعضای شورای ولایتی فراه از برخی مراکز صحی نظارت کردند

شماری از اعضای شورای ولایتی فراه از برخی مراکز صحی نظارت کردند

شماری از اعضای شورای ولایتی فراه صبح امروز از برخی مراکز صحی این ولایت نظارت کردند.   فرید بختور یکی از اعضای شورای ولایتی این ولایت که در راس این هئیت نظارتی قرار دارد؛ می‌گوید، این نظارت بیشتر پیرامون بهبود اوضاع...