اعضای شورای ولایتی فراه بر ایجاد بیمارستان نظامی در این ولایت تاکید دارند

اعضای شورای ولایتی فراه بر ایجاد بیمارستان نظامی در این ولایت تاکید دارند

شماری از اعضای شورای ولایتی فراه بر ایجاد یک بیمارستان نظامی بخاطر مجروحان جنگی در این ولایت تاکید دارند.   آنان می گویند که همه روزه در این ولایت آماری از مجروحان نظامی به ثبت می رسد اما در بیمارستان مرکزی این ولایت...