شماری از اعضای شورای ولایتی: حکومت نسبت به زنان هرات بی توجه است

شماری از اعضای شورای ولایتی: حکومت نسبت به زنان هرات بی توجه است

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از بی توجهی حکومت و اداره محلی هرات برای حضور زنان درعرصه های سیاسی و اجتماعی این ولایت انتقاد می کنند. فاطمه جعفری نماینده مردم در شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید، با وجود...