شورای ولایتی بادغیس: نیروهای دولتی توان مقابله با طالبان را ندارند

شورای ولایتی بادغیس: نیروهای دولتی توان مقابله با طالبان را ندارند

برخی از اعضای شورای ولایتی بادغیس مدعی‌اند نیروهای دولتی توان مقابله با طالبان مسلح را، در این ولایت ندارند.   ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گوید از آغاز سال تاکنون، طالبان ۳۰ حمله به نقاط مختلف بادغیس انجام...