نگرانی شورای ولایتی بادغیس از بحرانی شدن وضعیت آوارگان داخلی

نگرانی شورای ولایتی بادغیس از بحرانی شدن وضعیت آوارگان داخلی

شماری از نمایندگان شورای ولایتی بادغیس وضعیت زندگی آوار‌گان داخلی در مرکز این ولایت را نگران کننده خوانده اند.   مونسه قادری، منشی شورای ولایتی بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که وضعیت زندگی آوار‌گان داخلی در مرکز...