شورای علمای سمنگان دست به لغو یک جشنواره زد

شورای علمای سمنگان دست به لغو یک جشنواره زد

شورای علمای سمنگان، جشنواره فرهنگی‌ای را که قرار بود در این ولایت برگزار شود، لغو کرد.   این برنامه قرار بود از روز سه شنبه آغاز و تا روز جمعه در ایبک مرکز سمنگان برگزار شود. سمیع حامد شاعر و طنز نویس افغانستان از...