تاکید شورای عالی صلح بر سهم گرفتن جوانان در روند صلح

تاکید شورای عالی صلح بر سهم گرفتن جوانان در روند صلح

نشست مشورتی صلح با جوانان، زنان و نهادهای مدنی زون غرب با اشتراک مسئولان در شورای عالی صلح کشور امروز یکشنبه ۱۶ ثور،  در هرات برگزار گردید.   «حبیبه ثرابی» معاون شورای عالی صلح گفت که ایجاد صلح در کشور بدون همکاری مردم...