شورای امنیت سازمان ملل امروز، شنبه، تحریم‌های جدیدی را علیه کوریای شمالی به رای می‌گذارد

شورای امنیت سازمان ملل امروز، شنبه، تحریم‌های جدیدی را علیه کوریای شمالی به رای می‌گذارد

به گفته دیپلمات‌‎های سازمان ملل، بر اساس این طرح، از جمله یک سوم صادرات کوریای ‌شمالی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، تحریم خواهد شد.   بخش دیگری از تحریم جدید منع صدور اجازه کار برای کارگران کوریای ‌شمالی در دیگر...