شورای ولایتی نیمروز: دادوستدهای بازرگانی با تومان ایرانی صورت می‌گیرد

شورای ولایتی نیمروز: دادوستدهای بازرگانی با تومان ایرانی صورت می‌گیرد

بیشتر داد و ستدهای بازرگانی در نیمروز، با تومان صورت می‌گیرد. شورای ولایتی نیمروز ضمن نگرانی از گردش زیاد واحد پولی ایراندر بازارهای این ولایت به تلویزیون چکاد گفت که هم اکنون بیشتر مبادلات در ولایت نیمروز به تومان...